Ettevõtluse alused Tallinna Inglise Kolledzis (TIKis)

JCI Toompea TIKi projekti kokkuvõtted JCI Estonia auhinnaalbumite kokkuvõtetena läbi aastate: 20212020, 2019, 2018, 2017. ning projekti ülevaade aastal 2018 loengutest detailis.
27.02.2021
JCI Toompea
Unikaalne äriplaani õpetus toimub koolis 2017.aastast igal poolaastal. Tänaseks on ettevõtluspisikuga nakatatud juba üle 230 noore tulevikutegija. Kursust korraldavad vabatahtlikud JCI Toompea MTÜst – vabatahtlikud projektijuhid kaasavad vajalikud lektorid JCI liikmeskonnast või mujalt ettevõtlusmaastikult ning modereerivad erinevad loengud üheks tervikuks äriplaani loengusarjaks.
Viimatine äriplaani õpe Tallinna Inglise Kolledžis lõppes veebruari keskel, mille jooksul kohtusid õpilased 6 nädala kestel erinevate ärivaldkonna kogemustega lektoritega ning koostasid valitud äriidee kohta täiemahulise äriplaani. Kursus lõppes äriplaani kaitsmisega (niinimetatud pitchimist meenutava esitlusega) klassikaaslaste ja kolmeliikmelise žürii ees.
Äriplaani koostamisel puutuvad õpilased kokku valdkondadega äriidee leidmine-sõnastamine, toote-teenuse ärimudeli valimine, mikro- ja makrokeskkond, teenuse – ja toote disain, müük ja konkurents, turundus, personal, riskianalüüs, finantsid (rahastamine ja prognoosid) jpt.
Lisaks äritegevusega seotud teadmistele edendavad õpilased kursuse jooksul oskusi meeskonnatöös (tiimide komplekteerimine, tööjaotus, koostöö), digipädevustes (guugeldamine, rakenduste-seadmete kasutamine) ja suhtlemises (turu-uuringud jms info päringud, äriplaani esitlemine).
Lektoritena osalesid lõppenud kursusel kojaliikmed Kairi Niinepuu-Mark, Kuno Peek, Mart Repnau, Elmo Puidet, Helene Heidemann, Kati Pino, Tarvo Nurmeots, Meelis Lang, Paavo Siimann, Minni Nool, Henry Arnhold. Praktilisi ettevõtluskogemusi jagasid järgmised ettevõtjad: Triin Kask, Martin Henk, Timo Porval, Jaanika Jelistratov, Erkki Kubber.
„JCI Toompea kojana soovime olla noorte liidrite ja ettevõtjate kasvulava ning see kursus on suurepärane võimalus ettevõtlust noortele juba varakult tutvustada. Kursus annab neile esimesed teadmised ja praktilised kogemused ettevõtlusmaailmast ning loodetavasti inspireerime nii mõndagi õpilast tulevikus iseenda ja teiste tööandjaks hakkama.“ kirjeldas kursuse sisu JCI Toompea 2021.aasta president Maarja-Eeva Mändmets.
JCI Toompea on ettevõtlike noortekoja JCI Estonia (www.jci.ee) kohalik üksus, mis koondab ettevõtlike noori vanuses 20-40. Koja eesmärgiks on pakkuda liikmetele võimalusi juhioskuste, sotsiaalse vastutustunde ja rahvusvahelise suhtluse arendamiseks.

© Copyright 2020
JCI Estonia MTÜ I Reg nr: 80089741 I jci@jci.ee

facebookyoutube