Projektid

Toompea koda on läbi aastate korraldanud erinevaid konverentse, koolitusi ja üritusi, mille eesmärk on nii koja liikmete kui mitteliikmete sotsiaalse vastutustunde arendamine ja juhivõimete kujundamine, vabale ettevõtlusele kaasaaitamine, ettevõtluse eetika kujundamine, ühiskonna arengus toimuvate positiivsete protsesside toetamine, rahvusvaheliste suhete arendamine ning heategevuslik teaduse, kultuuri, hariduse, spordi, tervishoiu, sotsiaalhoolekande ja loodushoiu toetamine avalikes huvides.

© Copyright 2020
JCI Estonia MTÜ I Reg nr: 80089741 I jci@jci.ee

facebookyoutube