Uue kodalase ABC

1. JCI-ist (arenguredel, JCI tutvustus)

Eesti Ettevõtlike Noorte Koda ehk JCI Estonia (Junior Chamber International) on rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, kuhu kuuluvad 18 kuni 40 a. vanused aktiivsed ettevõtlikud inimesed. Tegutsedes täna rohkem kui sajas riigis ning kaasates üle 200 000 liikme, on organisatsiooni eesmärkideks juhioskuste ja sotsiaalse vastutustunde arendamine, vabale ettevõtlusele kaasaaitamine, ühiskonnas toimuvate positiivsete protsesside toetamine ja algatamine ning rahvusvaheliste suhete arendamine.

100-aastase ajalooga JCI peamine ülesanne on pakkuda arenguvõimalusi, mis julgustavad ning innustavad looma positiivseid muutusi. Sellest tulenevalt on meie motoks „Be Better” ning “Learning by doing” ehk läbi tegutsemise õpime ning areneme paremaks planeerijaks, esinejaks, läbirääkijaks, meeskonnajuhiks, liidriks, ettevõtjaks jne.

Isikliku õppimise ja arenemise kõrval on kojas sama olulised sotsiaalne suhtlus ja võrgustik. Ühised põnevad ettevõtmised, sündmused, projektid liidavad inimesi ning kujuneb tugev sõpruskond.

Pikemalt saad JCI kohta lugeda siit.

arengukiirendi1

 

arengukiirendi2

2. Kuidas koda juhitakse (üldkoosolekud, ümarlauad, juhatuse koosolekud)

Koja kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, millel on seadusega ja põhikirjaga sätestatud pädevus. Üldkoosolekud toimuvad kaks korda aastas, aasta I kvartalis (üldjuhul veebruaris) ning IV kvartalis. Üldkoosolek otsustab rahade ja liikmelisusega seotud otsuseid, valib igaks aastaks uue juhatuse, kinnitab majandusaasta aruande.

Lähemalt saab lugeda JCI Toomemäe põhikirjast.

Jooksvaid küsimusi arutatakse ümarlaual, mis toimuvad reeglina igakuiselt.

Koja juhtimiseks on valitud juhatus, mis koosneb presidendist, täidesaatvast asepresidendist (ehk tulevane president), eelmise aasta presidendist, asepresidentidest, varahoidjast ja sekretärist. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kord kahe kuu jooksul ning on avatud kõigile liikmetele.

3. Infovahetus (FB, koduleht, listid)

Infot koja tegemiste kohta saab:

4. Lühendite nimekiri (s.h. eesti k)

Nagu igal suuremal organisatsioonil, on Rahvusvahelisel Noortekojal välja kujunenud oma sõnavara ja lühendid, mida igapäevases rahvusvahelises suhtlemises aktiivselt kasutatakse. Inglisekeelseid lühendeid kasutatakse eelkõige koja tegevustest ja ametikohtadest rääkides. Väikeste riikide (s.h. Eesti) kodades ei kasutata kõiki ametiastmeid.

Sõnastiku koos kasutusel olevate lühenditega leiab siit.

5. Koja sündmuste maatriks (Toomemäe, Estonia, Maailma tasandil).

Koja-aasta jooksul toimub palju erinevaid sündmusi, nendest võib välja tuua alljärgnevad. Kõige operatiivsemalt jõuab info koja sündmuste kohta kätte läbi koja listi. Alati võib aga kalendrist valida ja külastada ka mõne teise koja sündmust, mis huvi pakub.

JCI Toomemäe sündmused Aasta alguse töötuba, üldkoosolekud, Prügi kotti!, sünnipäevareis, Rat Race’i jooks, kojalõunad, LISA-klubi sündmused, koolitused ja inspiratsiooniõhtud, jõulupidu, JCI jõulupuu.

JCI Estonia sündmused Stardipauk, Kevadkonverents, Suvepäevad, Aastakonverents, Fresh-Up, Presidendiball.

JCI World Baltic Conference, konverentsid igas JCI piirkonnas (Europe, Asia & Pacific, Africa, Americas), World Congress, European Capital Meeting.

Akadeemiad

Eesti akadeemia – Eesti kohalike kodade tulevastele juhatustele

COC Academy – konverentsi korraldamise akadeemia

EDC Academy – akadeemia väikestele kodadele, kes soovivad areneda.

European Academy – akadeemia tulevastele kohaliku koja presidentidele

Nordic Academy – akadeemia tulevasele rahvuskoja juhatusele

Japan Academy – akadeemia tulevastele rahvuskoja presidentidele

6. Viited dokumentidele – põhikirjale, strateegiale, kreedo, LOM juhtimise ja tegevuse juhend

Kreedo

JCI Estonia dokumendid

JCI Toomemäe põhikiri

Strateegiline arengukava

7. Liikme- ja muud maksud lahti seletada + liikme soodustused. COC stipendium, kandidaadi soodustus.

Kojaliikmel on kohustuslik tasuda liikmemaksu, mis 2017. aastal on 100 eurot.

Liikmekandidaadiks astumise tasu on 50 eurot.

Soodustused ja stipendiumid

30 euro eest on kandidaatliikmel võimalus koja vahenditest osaleda sobival JCI sündmusel. Võimalus on taotleda toetust osalemaks JCI COC akadeemias. Koda toetab igal aastal ühte taotlejat.

JCI sündmustel on liikmele ja kandidaadile alati kehtestatud soodsam hind võrreldes huvilise või külalisega.

8. Liikmeks võtmise protsess (huviline -> kandidaat -> liige + soovituslik to-do list (3. punkt allpool)

 • Esmalt, kui inimene tuleb kotta, on võimalus liituda huvilisena täites ära huvilise ankeedi. Hea tava järgi kestab huvilise periood pool aastat, mil on võimalus käia koja sündmustel, tutvuda inimestega ning soovi korral juba ka osaleda mõne projekti meeskonnas.
 • Kui on soov kojas edasi olla ning rohkem panustada, on järgmiseks sammuks kandidaadi avalduse esitamine koja juhatusele, mis otsustab kandidaadiks vastu võtmise osas. Kandidaadi perioodil kehtivad osaliselt samad soodustused kui liikmele ning on võimalus osaleda menteena mentorlusprogrammis. Kandidaat peaks aktiivselt kaasa lööma koja tegemistes, osalema projekti meeskondades ja koja sündmustel, et positiivselt silma jääda. To-do listina on vajalikud tegemised järgmised:
  • Tutvun uue kodalase ABC-ga
  • Olen aktiivne koja tegemistes
  • Võtan osa koja sündmustest: Aasta alguse töötuba, Prügi kotti!, sünnipäevareis, Rat Race, Jõulupidu
  • Võtan rolli mõnes koja projektis
  • Käin ära mõnel üle-Eestilisel JCI sündmusel: Stardipauk, Kevadkonverents, Suvepäevad, Aastakonverents, Presidendiball

Hea tava järgi kestab kandidaadi perioodkuni 1 aasta.

 • Kui kandidaadi periood on läbi, on võimalus esitada koja juhatusele liikmeks astumise avaldus. Liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Liikmeks saamise eelduseks on silmapaistev tegevus kandidaadi perioodi jooksul. Liikmel on võimalus saada osa kõigist JCI poolt pakutavatest võimalustest, osaleda tasuta või soodushinnaga koja sündmustel, osaleda koja juhtimises ning teha otsuseid.

Uutel koja liikmetel tuleks ennast registreerinud kasutajaks jci.cc keskkonnas. Selleks tuleb minna jci.cc lehele. Vasakul ülevas nurgas on väike tekst “Go to Members Site“. Uus liige saab valida “Sign up” ning täita ära küsitud väljad isikuandmete ja riikliku ja kojaliku koja andmetega. Seejärel peab kohalik President kinnitama, et ennast registreerinud liige on tõesti liige. Kui kohalik President on aktiveerinud liikme, omab ta liikmete lehel kõiki õigusi.

9. Koja sümboolika (liikmete ja juhatuse märgid, logo, roll-up, särgid, kaelapaelad; mis meil ja mis Eesti kojal, kuidas saab).

Iga liige saab liikmeks saades endale JCI liikmemärgi. Juhatuse liikmed kannavad oma ametimärki.

JCI Toomemäel on roll-up, mis pannakse üles olulisematel koja sündmustel.

Igal liikmel on võimalus tellida endale JCI Estonia särk, kaelapael, visiitkaardi hoidja, termokruus, JCI Estonia ajalugu kokkuvõttev almanahh. Tellimus tuleb esitada oma koja presidendile või sekretärile.

© Copyright 2020
JCI Estonia MTÜ I Reg nr: 80089741 I jci@jci.ee

facebookyoutube