JCI Toomemäe strateegiline arengukava 2017-2020

VISIOON

 • JCI on juhtiv ülemaailmne noorte aktiivsete inimeste võrgustik.

MISSIOON

 • JCI missioon on pakkuda arenguvõimalusi, mis innustavad noori inimesi positiivset muutust looma.

VÄÄRTUSED

Usume, et

 • usk annab inimelule tähenduse ja eesmärgi;
 • inimestevaheline sõprus aitab ületada rahvastevahelisi vastuolusid;
 • majanduslik õiglus saavutatakse vabade inimeste vaba ettevõtluse abil;
 • valitsus peaks toetuma pigem seadustele kui inimestele;
 • maailma suurim väärtus peitub inimese isiksuses;
 • inimkonna teenimine on elu parim töö.

TEGEVUSPÕHIMÕTTED

 • Huvitav
 • Erinev
 • Lõbus

STRATEEGILISED VALDKONNAD

1. Inimesed

 • a. liikmed on positiivse ellusuhtumisega ja avatud uutele väljakutsetele;
 • b. liikmed on aktiivselt kaasatud tegevustesse;
 • c. liikmed on laia silmaringiga, hinnatud oma ala spetsialistid;
 • d. liikmeskond moodustab rahvusvahelise kontaktvõrgustiku. Siin saab luua nii töökontakte, äri- kui ka sõprussidemeid. Võimalus on leida endale mentor/nõuandja.

2. Arenguvõimalused Learning by doing ehk õppimine läbi tegevuse

 • a. eesmärgiks on anda liikmetele võimalusi osaleda erinevates projektides ja koja juhatuses arendades läbi tegutsemise oma oskusi ja teadmisi;
 • b. suurt rõhku pannakse liikmete arendamisele läbi erinevate (juhtimis)koolituste;
 • c. koda pakub põnevaid võimalusi silmaringi avardavateks mitmekülgseteks ettevõtmisteks;
 • d. koda on sotsiaalsete oskuste õpikeskkond.

3. Koostöö

 • a. liikmetevaheline koostöö on kaasav ja toetav;
 • b. head suhted on teiste JCI kodadega Eestis ja väljaspool;
 • c. koda on usaldusväärne ja mainekas koostööpartner erasektorile, kolmandale sektorile ja kohalikule omavalitsusele.

4. Fun

 • a. mõtestatud vaba aja veetmine;
 • b. vaba õhkkond aruteludeks;
 • c. team-building ja meeskonnatunde tekitamine.

5. Jätkusuutlikkuse tagamine

 • a. struktuur: one year to lead – põhimõte, erinevad ametikohad juhatuses ja  projektimeeskondades, parimate praktikate edasiandmine (projekt ides  mentoriks eelmise aasta projektijuht, juhatuses kolmeaastane tsükkel: EVP- Pres-IPP);
 • b. ressursid: aeg, finantsid, partnerlustehingud;
 • c. liikmeskonna järelkasv.

© Copyright 2020
JCI Estonia MTÜ I Reg nr: 80089741 I jci@jci.ee

facebookyoutube