JCI Tartu Põhikiri

JCI Tartu asutati 5. juulil 1989 aastal.

5 juuli 1989 on ametlik koja sünnipäev.

Registrisse kanti koda 16.07.1989 nime all “Tartu Noorte Koda”. Seda nime kandis koda kuni 2. märtsini 2006.
Uue nime “Mittetulundusühing JCI Tartu” kasutusele võtmine otsustati 4. novembril 2005 koja üldkoosolekul. Registrisse kanti vastav otsus koos uue põhikirja muudatuse ja uute juhatuse liikmetega 2. märtsil 2006.

Põhikiri

Põhikirja muudatused kinnitab üldkoosolek. Põhikirja uuendamisel peetakse silmas riigi seadustest tulenevat ning Eesti koja ning teiste kohalike kodade häid mõtteid.
Loodame mingil ajal saada üles ka vanemad põhikirja versioonid. Praegu peab siiski piirduma kõige viimase variandi kättesaadavusega elektroonilisel kujul. Põhikirjade redaktsioonid on toodud vastuvõtmise kuupäevadega. Sulgudes on näidatud, millal põhikiri registreeriti antud hetkel vajalikus riigi ametlikus registris.

  • Põhikirja redaktsioon 23.11.2018 (reg. 14.01.2019)
  • Põhikirja redaktsioon 04.11.2005 (reg. 02.03.2006)
  • Põhikirja redaktsioon 05.02.2004 (reg. 03.03.2004)
  • Põhikirja redaktsioon 07.11.2002 (reg. 25.02.2003)
  • Põhikirja redaktsioon 12.11.2001 (reg. 27.03.2002)
  • Põhikirja redaktsioon 01.06.1998? (reg. 16.07.1989)

© Copyright 2020
JCI Estonia MTÜ I Reg nr: 80089741 I jci@jci.ee

facebookyoutube