JCI Tartu

 

 

JCI TARTU STRATEEGIA 2019-2023

 

JCI Tartu missioon on positiivse sünergia kaudu luua ettevõtlikele inimestele keskkond jätkusuutlikuks arenguks ja eneseteostuseks.

 

JCI Tartu visioon on olla hariduse platvorm, kus ettevõtlikkus viib kokku parimad praktikad ning teoreetilised teadmised ja fookuses on tulevikuoskuste arendamine.

 

Oma tegevuses:

• väärtustame oma liikmeid,

• hoiame traditsioone,

• toetame ettevõtlikkust

• ja pühendume positiivsete muutuste loomisele ühiskonnas.

 

JCI Tartus on toetav ja inspireeriv keskkond, kus kõigil on uhke ja hea olla!

JCI Tartu strateegilised tegevused on:

 1. Algatada haridust edendavaid projekte.
 • Koostöö erinevate haridusasutuste ja organisatsioonidega.
 • Praktiliste teadmiste jagamine nii koja sees kui kojast välja.
 1. Viia läbi liikmete arendamisele suunatuid koolitusi ja silmaringi laiendavaid sündmusi.
 • Läbi Treeninginstituudi kojaliikmete koolitamine koolitajateks.
 • Treeninginstituudi läbinud koja liikmete koolitused omakorda oma koja liikmetele.
 • Akadeemias osalemine.
 • JCI –siseste koolituste korraldamine kõigile koja liikmetele.
 • Ettevõttekülastused
 1. Tulevikusoskuste arendamine
  • Meeskonnatöö
  • Juhtimine
  • Avalik esinemine
  • Projektijuhtimine
 1. Panustada heategevusse.
 • Läbi hariduse edendamise.
 • Läbi heategevusprojektide.
 1. Korraldada meeskonnavaimu hoidvaid ja tõstvaid sündmusi.
 • Koja sünnipäev
 • Jõulupidu
 • Piparkoogipokker
 • Muud ühisüritused.
 1. Innustada ja motiveerida oma liikmeid läbi tunnustuse jagamise.
 • Iga kalendriaasta lõpus tunnustatakse koja parimaid liikmeid erinevates kategooriates.

© Copyright 2020
JCI Estonia MTÜ I Reg nr: 80089741 I jci@jci.ee

facebookyoutube