JCI Tallinna kojahäkk

Kojahäkk ehk innovatsioonilabor sai alguse augustis koja suvesündmusel, kus innovatsiooni märksõna käis läbi pea kõikidest aruteludest. Innovatsioonilabori eesmärgiks on uuendusmeelsuse ning innovatsiooni toomine kotta ja koja igapäevastesse tegevustesse.

11.veebruaril kogunes pea 20 erineva Tallinna koja vanusega kodalast, et rääkida tänasest kojast ja värskete kodalase soovidest, ootustest.

Selgeks sai veelkord see, et täna on Tallinna kojal kolm peamist väljundit – võimalus panustada ühiskonda, eneseareng ja kontaktvõrgustik ning koda on loonud nende saamiseks vastava keskkonna.

Kõlab ju hästi? Küll aga peame tõdema, et paberil tundub kõik väga kena, aga tegelikkus on veidi teine. Meie projektid on suuresti keskendunud värsketele huvilistele võimaluste pakkumisele, projektide mõjud ühiskonda on pigem lühiajalised ja oma kontaktvõrgustikku sageli me ei kasuta ka piisavalt.

Häkk tõi omakorda kinnitust nende valdkondade ootusele kojas, kuid lisas nüansid, läbi mille me saaks oma väljundeid oluliselt enam liikmeskonna ja ühiskonna jaoks toimima panna:

• Pikemaajalise mõjuga initsiatiivid/projektid (mitte ühekordne raha annetamine).

• Koda kui ökosüsteem oma ideede realiseerimiseks – et ideed saaksid “sahtlist välja” tulla ning nende realiseerimiseks on meil abistavad mentorid, head tööriistakastid jms, et päriselt uued ideed saaksid teoks.

• Kodalaste väärtuse kasvatamine läbi sotsiaalsete oskuste arendamise (oskus end analüüsida, arendada ja brändida) – annab selged eelised nii tööturul kui ka laiemalt.

• Võrgustiku maksimaalne laiendamine ja kasutamine (koostöö kohalike kodadega, rahvusvahelised projektid ja üritused).

Just nende mudelite täiustamisega saame esmajoones edasi minna. Samuti eeldavad nad kahtlemata ka projektide lahtiharutamist ja seda ühe kaupa.

Lisaks eelnevale tulid välja väga huvitavad valdkonnad, mis ei sattunud kodalasi käivitavatete teemade valikusse:

  • heategevus, 
  • ettevõtlus, 
  • startupid. 

Pigem tuli esile pehmemaid väärtuseid. On ju loodud väga mitmeid start up’de hub’e, kus ettevõtjad saavad oma ideid ellu viia. Samuti heategevus oma olemuselt pole niivõrd oluline, vaid impact / mõju on.

Kojahäkk andis väga palju mõtteainet ja sisendit nii selle kui ka järgnevate aastate juhatustele. Kindlasti kutsume teid veel analoogsetele mõttetalgutele, et tulla kojaga sellesse tänapäeva, kus ka tänane kodalane tahab veelgi enam olla ning toimetada. Edasistest tegevustest anname ülevaateid üldkogudel ja infokirjades.

Täname südamest Jaanikat, Anut ja Ingat, kes aitasid esimesel tõeliselt kojahäkil teoks saada!

© Copyright 2020
JCI Estonia MTÜ I Reg nr: 80089741 I jci@jci.ee

facebookyoutube