Persoonilugu: Geili Pais

Geili Pais – Rat Race 2018 projektijuht

Geili on kojas olnud pea aasta ja selle ajaga on ta juba paljude inimeste hinge pugenud oma siiruse ja armsa olekuga. Nüüd on otsustanud ta vastu võtta väljakutse – juhtida järgmist Rat Race. Aga enne veel, saame temaga lähemalt tuttavaks.

• Geili, kõik kodalased Sind kindlasti veel ei tunne. Palun räägi, kes Sa oled! 

Lühidalt öeldes olen maailmaparandaja hinge ja “I can do anything” mentaliteediga Tallinna Tehnikaülikooli magistrant. Armastan erinevaid väljakutseid ning huvitun eriti juhtimise, ettevõtluse ja roheliste tehnoloogiate valdkondadest. Igapäevaselt tegelen startup ettevõttes COMODULE projektijuhtimise ja teiste administratiivsete ülesannetega ning naudin ürituste korraldamist, enesearendamist ja elu üldiselt.

Märksõnad: kirg, eneseületamine, õnn, inimesed

• Rat Race 2018. Mis julgustas Sind seda väljakutset vastu võtma? Mida Sa tahaksid sellest kogemusest saada iseendale ja mida pakkuda oma inimestele ning JCI kogukonnale?

Rat Race pakub minu jaoks kaht olulist väljundit: suure mastaabiga ja logistiliselt keerulise ürituse korraldamine ja heategevuslik kasu. Need kaks olidki peamised põhjused, mis julgustasid mind seda väljakutset vastu võtma. Esimene puudutab kogemust, mida tahaksin projektist endale saada – olen korraldanud mitmeid väga erineva suuruse ja sihtgrupiga üritusi, kuid sellise formaadiga pole varemalt kokku puutunud. Lisaks on minu jaoks alati oluline, et igal projektil, millega end seon, oleks mingisugune väärtuspakkumine, mis mulle endale sügavalt korda läheks. Vahel on selleks ainult isiklik areng, vahel ühiskondlik panus. Sel korral on tegu võimalusega koguda toetust heategevuslikule projektile, mis on mulle isiklikult väga südamelähedane. Oma (meeskonna) inimestele tahan pakkuda võimalikult mõnusat korraldustiimi õhkkonda. Usun, et kõige paremad meeskonnad on need, kus kõik liikmed on oma ülesannete ja tegevustega rahul ning usuvad siiralt ühistesse eesmärkidesse. Proovin teha nii, et kõik liikmed tunneksid end hästi ja saaksid projektist maksimaalse võimaliku kasu (olenemata sellest, milline iga tiimiliikme oodatav kasu on). JCI kogukonnale luban, et annan endast parima, et pikaaegse traditsiooniga projekt saaks väärilise jätku ja töötan selle nimel, et leiaksime endale rohkem pikaaegseid partnereid, kes usaldaksid mitte ainult konkreetsete projektide eesmärke, vaid kogu JCI väärtusi.

• Missugused omadused peaksid Sinu arvates ühel inimesel olema või missuguseid väärtusi ta peaks kandma, et teda saaks liidriks nimetada?

Erinevaid vajalikke omadusi on palju ja kindlasti ei ole üht konkreetset, mis liidriksolemist üheselt defineeriks. Usun, et üks tähtsamaid liidri väärtusi on võime ja tahe hoolida meeskonnaliikmete arengust ja ühistest eemärkidest rohkem kui enda isiklikest motiividest juhiks olemisel. Isiklik areng on loomulikult oluline, kuid liidripositsioonil olles võtab juht omale vastutuse seista ka oma tiimiliikmete heaolu eest. Lisaks loodan, et kui mitte kõik, siis vähemalt enamik headest liidritest ei usu põhimõttesse “ainult klient on kuningas”, vaid on asendanud selle arusaamaga, et meeskonna ja projekti suurim väärtus seisneb tiimiliikmetes ja nende heaolu määrab kogu projekti kvaliteedi.

• Mis on Sinu arvates juhtimises kõige keerulisem väljakutse? Kuidas Sina selleks väljakutseks valmis oled?

Ma arvan, et minu jaoks on kõige keerulisem väljakutse juhtimise juures see, kuidas hoida kõiki tiimiliikmeid rahul oma tegevusega. Üheltpoolt seisneb küsimus selles, kuidas leida igale indiviidile kõige paremini sobivad tegevused ja ülesanded, mis pakuksid ka neile endile piisavat väärtust. Teisalt on oluline, et rahulolu oleks konstantne ja püsiks ka siis, kui igapäevased mured võimust võtavad. Minu plaan selle väljakutsega tegelemiseks seisneb peamiselt heas ettevalmistuses ja pidevas parendustöös. Minu jaoks on väga oluline, et tiimiliikmed oleksid oma rolliga rahul, seega arutame kohe algul läbi meelepärased tegevused ning vajadusel kohandame ülesandeid vastavalt oludele.

• Missugust kohta JCI Sinu elus täidab? Miks Sa end JCI-iga sidunud oled?

JCI täidab hetkel minu elus suurimat enesearenguvõimaluste pakkuja rolli. Olen alati olnud aktiivne ja tegelenud paralleelselt erinevate aktsioonidega, kuid JCI juures olen õppinud oma tegevusi paremini eesmärgistama. Sellest tulenevalt olen oma tegevushaaret kitsendanud ja konkretiseerinud vältimaks sihitut “ärategemist” ning JCI pakub just neid võimalusi ja väärtusi, mille poole olen otsustanud pürgida.

Geiliga vestles
Katre Tiimla
EVP

© Copyright 2020
JCI Estonia MTÜ I Reg nr: 80089741 I jci@jci.ee

facebookyoutube