Heal lapsel mitu nime ehk heategevusfond Ats & Anne sünnilugu

JCI Toomemäe Ettevõtlike Noorte Koda on alates 2012. aastast koostöös Tartu linna ja Tartu Kultuurkapitaliga toetanud Tartumaa noorte kõrget lendu ja sihtide saavutamist. Selleks on loodud JCI Toomemäe Laste Ande Arengu fond, mille eesmärgiks on toetada lapsi, kellel on tahet, jõudu ja annet edasi pürgida valitud huvierialal kultuuri, hariduse ja spordi valdkonnas. Nende aastate jooksul on toetatud üle 30 noore kokku üle 13 000 euroga.

JCI Toomemäe ja Tartu Linnavalitsus on lisaks algatanud koostööprojekti “Heade mõtete kalender”, kus fondi ja Kultuurkapitali kaudu toetust saanud väljapaistvad noored jagavad rõõmu oma saavutustest ja innustavad teisi noori oma elu eesmärkide seadmisel. Antud projekti raames kogutud vahenditega saame toetada uusi kasvavaid andekaid noori oma eriala harrastamisel. Lisaks annavad fondi stipendiaatidele hoogu juurde “Rat Race” ja “Sammudes unistuste poole” projektidest saadud tulu.

Kuidas nimelugu alguse sai?

Fondi seniseid tegutsemisaastaid võib võrrelda lapse kasvamisega. Esimesed aastad on täis põnevust, edusamme ja tagasilööke, kasvamist ja arenemist. 5. eluaasta on aga esimene minijuubel ja väikesest lapsest hakkab sirguma iseseisvuse poole pürgiv inimene. Sarnane arengufaas on olnud ka fondis ja usume, et 5 .tegutsemisaasta täitumine on märk küpsusest ja õige aeg edasi liikumiseks. Sellel põhjusel on fond teinud läbi visuaalse muutuse logo näol ja saanud endale lühema brändinime.

Projekti meeskond ragistas pisut ajusid, juurde küsiti JCI liikmete arvamust ja ühiselt jõuti seisukohale, et lühike ja lööv brändinimi ning visuaal aitavad kasvatada fondi tuntust ja jõuavad seekaudu laiemalt sihtgrupini.

Kuidas aga rebrändida juba olemasolevat nime, mida päris ära ei taha ega saa kaotada, kuid mida on vaja muuta kasutajasõbralikumaks? Projekti meeskond lähenes asjale loovalt ja otsustati, et fondi juriidiliseks nimeks jääb senine JCI Toomemäe Laste Ande Arengu fond, kuid trüki-, sotsiaal- ja teistes suhtluskanalites hakkab fond kasutama uut nime heategevusfond Ats & Anne.

Ats & Anne näol on tegemist ühe poisi ja tüdrukuga, keda iseloomustavad mängulisus ja lapsemeelsus; värvilisus ja rõõmus olek; andekus ja oskused; meeskonna ja kogukonna väärtustamine. Kõik need märksõnad, mida leiame stipendiaatides, kes on fondi kaudu varasemalt toetust saanud või kes teevad seda tulevikus.

Nende märksõnade alusel tegime üleskutse logo leidmiseks, sest ühed vahvad tegelased vajavad endale lahedat nägu. Meil on ääretult hea meel, et jõudsime logo otsingutel Margus Veeberini (VeeberMedia https://www.veebermedia.com/et/), kes arvestas etteantud märksõnadega ja lõi tegelastele juurde visuaali, mille avalikustame täna koos blogilooga.

Heategevusfond Ats & Anne jätkab oma tegevusega ja üsna pea avaldame esimesed pääsukesed järgmise aasta kalendris figureerivatest andekastest noortest meie Facebooki lehel https://www.facebook.com/lasteandearengufond

Tule ela noortele kaasa ja hoia nende tegemistel silma peal läbi Atsi & Anne!

© Copyright 2020
JCI Estonia MTÜ I Reg nr: 80089741 I jci@jci.ee

facebookyoutube