JCI Tallinn 2017: teadmisi jagades jõuavad positiivsed muutused ka kojast väljapoole!

18. novembril valis endale järgmiseks aastaks juhatuse JCI Tallinna koda. 2017. aasta presidendi Kristi Schumanni sõnul on kojal kolm suuremat arenguplaani: soov rakendada oma teadmisi ja oskuseid kojast väljapoole ühiskonna (paremaks) muutmiseks; toetada liidrite ja juhtimise arengut kojas ning – last but not least – tuua koja juurde veelgi rohkem toredaid inimesi ning hoida juba olemasolevaid kodalisi. Mis ja kuidas täpsemalt toimuma hakkab? Sõna on Kristil:

“2017. aasta JCI Tallinna juhatust iseloomustab üks tugev ühine joon, milleks on soov ühiskonnas midagi muuta ja mõjutada. Oleme läbi oma koja-aastate kogenud seda, kui palju on kojas tarku, kogenud ja entusiastlikke inimesi, kelle kogemustest võiksid võita paljud inimesed ja organisatsioonid väljaspool koda. Ka uued JCI huvilised, kellega olen sel aastal kohtunud, räägivad iseendale saamise kõrval järjest enam soovist tegutseda iseendast väljapoole – soovist „midagi anda“. Nii ongi üheks meie järgmise aasta eesmärgiks keskenduda oma tegevustega senisest veel enam kojast väljapoole – ühiskonda. Üheks järgmise aasta suuremaks mõjuprojektiks saab kindlasti olema JCI Balti Konverents, mille peateema ei ole sugugi juhuslikult „Impact“ ehk mõju. Konverentsi raames plaanime rääkida mõjust ja mõjutamisest väga erinevate nurkade alt, kuid mitte ainult – konverentsile oleme loonud kaks sellist aktiivset koostööformaati, kus saame reaalselt mõju avaldada. See tähendab, et iga konverentsil osaleja saab lisaks iseenda kasvamisele anda midagi iseendast väljapoole – jagada oma know-how‘d, mõelda kaasa erinevate organisatsioonide väljakutsete lahendamisel ning panna reaalselt käed külge. Lisaks jätkame kindlasti meie suurepäraste ühiskondlike projektidega – Rat Race, BeWise, Jõulupuu. Kõrvale otsime uusi koostöövõimalusi teiste organisatsioonidega. Oleme seisukohal, et alati ei pea koja jaoks uusi ja unikaalseid projekte välja mõtlema – teeme hoopis koostööd meile sarnaste organisatsioonidega ning kasvame seeläbi mõlemad (näitena võib tuua sel aastal Rat Race projektiga alguse saanud ja sealt edasi arenenud koostöö JCI Tallinna ja Minu Unistuste Päev fondi vahel).

Teiseks meie suuremaks fookuseks on liidrite ja juhtimise areng. Me usume sellesse, et Tallinna kojas on suurepärased võimalused juhina ja liidrina kasvamiseks – teeme igal aastal suuri mõjuprojekte ning projektides kaasa lüües on igal inimesel võimalik tohutult kogemusi saada. 2017. aastal on meie eesmärkideks koja juhtide meeskonna kasv ning projektide edu. Jätkame koja juhtivatele inimestele (juhatus, projektide juhid ja järelkasv) suunatud Juhtimisklubidega, millega juba sel aastal algust tegime. Lisanduvad valdkonnapõhised (nt turundus, partnerlus) koostöögrupid ja koolitused, mis aitavad valdkonnajuhtidel lisaks praktilisele „leiutamisele“ oma valdkonnas nutikamaks ja professionaalsemaks tegijaks saada. Oleme juhatuse meeskonnaga projektimeeskondade liikmetele nõustajateks ja toetajateks – aitame neil viia oma projektid eduni. Eduks peame nii positiivset finantstulemust kui seda, et projektitiimil on olnud võimalik õppida, kasvada, tunda meeskonnatunnet ning rõõmu oma tegevusest.

Kolmandaks suuremaks fookuseks oleme 2017. aastal võtnud koja kasvu. Usun, et oleme kojana selles mõttes heas seisus, et meie juurde jõuab iga-aastaselt päris suurel hulgal uusi huvilisi – kes aga ei tule kindlasti „tühjast kohast“. Koja kasv saab alguse koja seest ja on väga suures osas tänaste koja liikmete ja koja juhtide teene – kui koja liikmed tunnevad end kojas hästi ning olulisena, leiavad kojas võimalusi eneseteostuseks ja arenguks, siis saavad neist koja parimad turundusagendid kojast väljapoole. Seepärast keskendume järgmisel aastal veel enam oma koja inimestele. Pühendume kvantiteedi asemel kvaliteedile – korraldame vähem, aga tõeliselt läbi mõeldud ja sisukaid sündmusi, võtame aega koosolemiseks, ideede jagamiseks ja üksteise tundma õppimiseks, aga ka ringi vaatamiseks ning teiste kodade suurepäraste inimestega sõbrustamiseks.

Kuna aga koja kasv on teema, kus mitte kunagi ei tohi jääda hea olukorra juurde puhkama ja mõnulema, siis tegeleme järgmisel aastal aktiivselt uute huviliste kaasamisega – tutvustame oma koda Tallinna Ettevõtluspäeval, oleme kohal messil “Võti Tulevikku” ning kutsume uusi inimesi projektidesse kaasa lööma läbi avalike „värbamiskonkursside“. Teeme tööd koja ja meie inimeste tutvustamisega väljapoole ning kujundame süsteemselt oma kuvandit.”

JCI Tallinna juhatusse kuuluvad 2017. aastal:

  • Kristi Schumann – PRES
  • Katre Tiimla – EVP
  • Ele Kuusk – VP Social & International
  • Tiina Tali – VP Marketing & Communications
  • Jaanika Lill – VP Development
  • Elar Toomsalu – VP Business & Partnerships
  • Helen Ertis – Secy
  • Marko Leib – Treas
  • Urmas Kamdron – IPP

 

Foto: JCI Tallinn

© Copyright 2020
JCI Estonia MTÜ I Reg nr: 80089741 I jci@jci.ee

facebookyoutube