Heategevusliku jooksu Rat Race 2013 Tallinn osalejad kogusid suurperede laste huvitegevuse toetuseks 11 471 eurot

6. oktoobril 2013. anti pidulikult üle Rat Race 2013 stipendiumid 34
suurpere lapsele. Aktus toimus Estonian Business School aulas.
Rat Race stipendiumitaotlusi laekus sel aastal rekordarv – 85 taotlust
kogusummas 38 821 eurot.

Heategevusjooksu Rat Race eesmärk on toetada Eesti lasterikkaid
peresid, kes soovivad pakkuda oma lastele mitmekülgseid
arenguvõimalusi, kuid kellel pole alati selleks vajalikke
finantsvõimalusi. Stipendiumi on võimalik taotleda vajaliku
spordivarustuse, instrumendi või tehnilise vahendi ning vajalike
tarvikute soetamiseks tehtavate kulude osaliseks või täielikuks
katmiseks.

Žurii liikmete sõnul oli stipendiaatide seas palju andekaid lapsi.
Peamiselt esitati taotlusi sporditegevuseks ja muusikainstrumentide
soetamiseks. Žürii liikmed ja Rat Race meeskond loodavad, et
stipendiumid aitavad lastel edu saavutada ja unistusi teoks viia.

Sirli Toome, stipendiaatide Joonase ja Markuse ema: “Meie pere laste
Rat Race stipendiaatidena valituks osutumine on suur rõõm ja toetus
meie perele. Stipendium annab Joonasele ja Markusele võimaluse
edasiseks arenguks. Mõlemad poisid tegelevad sõudmisega ja on
saavutanud väga häid tulemusi erinevates paadiklassides ja
sisesõudmises Eesti meistrivõistlustel. Sõudmine on vastupidavusala,
kus oluline on mitmekülgne treening ning tänu stipendiumile on
võimalik soetada vajalik spordivarustus. Suur aitäh kõigile
jooksjatele ja korraldajatele!”

© Copyright 2020
JCI Estonia MTÜ I Reg nr: 80089741 I jci@jci.ee

facebookyoutube